Evenimente marcand Ziua Holocaustului in Romania 8 octombrie 2009

Article Index


RRA- Parlamentul s-a

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (8 octombrie, ora 16:09) - Parlamentul s-a întrunit astăzi în sesiune solemnă pentru comemorarea Holocaustului.

Reporter  - Septimiu Roman : Președinta Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, a vorbit, între altele, despre procesul de responsabilizare care a început faţă de un episod tragic, ce se distinge de alte atrocităţi prin faptul că victimele nu erau vinovate decât de a se fi născut evrei sau romi.

Deputatul Aurel Vainer: Deși este știut, Holocaust înseamnă "ardere totala"! în cazul evreilor din România, spre fericirea noastră, o parte însemnata din evrei am supravieţuit acelei perioade. Eu  personal, sunt un supravieţuitor, am avut atunci zece ani când a început urgia nazistă, urgia legionară. Au fost români care au ucis, care aun făcut lucruri dintre cele mai urâte. Dar, în același timp, nu pot să nu-mi spun cu mâna pe inimă că au fost români demni în această perioadă de mare  restriște.

RRA: La București are loc astăzi inaugurarea Memorialului Victimelor Holocaustului în România

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (8 octombrie, ora 8:08) -"Radiojurnal" - Realizator: La București are loc astăzi inaugurarea Memorialului Victimelor Holocaustului în România, în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Culturii, sub patronajul președintelui Traian Băsescu. Detalii are redactorul nostru, Carmen Gavrilă.

Reporter: Programul pentru realizarea unui Memorial al Holocaustului în România a fost inibiat acum trei ani, pe baza recomandărilor Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului din România și în urma consultărilor cu societatea civilă, reprezentanţi ai Federaţiei Comunităbilor Evreiești din România și supravieţuitori ai Holocaustului. Proiectul care a câștigat concursul organizat de Ministerul Culturii aparbine sculptorului Peter Jacobi, iar ansamblul cuprinde cinci sculpturi și o incintă memorială centrală. Sculptorul Peter Jacobi.

Peter Jacobi: Sute de metri pătraţi de rugină nobilă aduc aminte de locurile neprietenoase, dușmănoase corpului uman, acolo unde aceste victime au fost duse și încarcerate. De asemenea, betonul aparent este o intenbie ca răceala și asprimea acestui material să aducă aminte de locurile unde a fost Holocaustul.

RRA: Memorialul Victimelor Holocaustului în România va fi inaugurat astăzi la București

RADOR (8 octombrie) - Memorialul Victimelor Holocaustului în România va fi inaugurat astăzi la București, în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Culturii, sub patronajul președintelui Traian Bâsescu. Ansamblul cuprinde cinci sculpturi: "Coloana", "Via Dolorosa", "Roata Romilor", "Steaua lui David" și "Epitaf", o incintă memorială centrală. Camera Deputabilor are programată, de la ora 12:30, o ședinbă solemnă pentru comemorarea Holocaustului. RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI va face o transmisiune în direct de la această ședinbă. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI -  8 octombrie, ora 9:02)

 

RRA: în centrul Bucureșţiului a început ceremonia inaugurării Monumentului Holocaustului

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (8 octombrie, ora 10:33) -Realizator:   în   centrul   Bucureștiului   se   desfășoară ceremonia inaugurării Monumentului Holocaustului.  Mihaela Helmis, bine ai venit. Te ascultăm!

Reporter: Bine v-am găsit! în acest moment, în spabiul dintre străzile Anghel Saligny, Mihai Vodă și Ion Brezoianu, unde este amplasat Memorialul Holocaustului, are loc comemorarea Zilei Holocaustului în România. A fost, așadar, inaugurat, așezat acest Memorial în acest loc și la această ceremonie organizată sub înaltul patronaj al președintelui României, domnul Traian Bâsescu, participa șefi de stat, reprezentanţi ai ambasadelor aflate în misiune la București, reprezentanţi ai comunităţilor evreiești și personalităţi ale vieţii sociale românești și internaţionale. în acest moment se intonează melodia "Etz Chayim" ,"Copacul vieţii", și sunt aduse cele 12 Tora pentru comemorarea celor disparuţi, păstrători ai valorilor etice poruncite de Dumnezeu, precum și pentru sărbătorire și ritual, aceste suluri au fost readuse pentru a-și regăsi locul în comunităpile evreiești din care provin. Vom reveni în transmisiune directă din acest spapiu unde, vă spuneam, se inaugurează astăzi Memorialul Holocaustului în România. Ziua de 9 octombrie este cea în care au început deportările evreilor români către Bucovina și Transnistria, zi care este zi de comemorare în România încă din anul 2004.

RRA: Memorialul victimelor Holocaustului. Discursul Marelui Rabin, Menahem Hacohen

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (8 octombrie, ora 10:41) -Realizator: Atmosfera de la Inaugurarea Monumentului Holocaustului ne este adusă acum în direct din nou de Mihaela Helmis.

Reporter: Deja aici are cuvântul Marele Rabin, Menahem Hacohen, și vă las sa ascultaţi ceea ce rostește în acest moment Marele Rabin.

Menahem Hacohen: Excelenba Voastră, domnule președinte Traian Bâsescu, domnilor miniștri, domnilor membri ai Parlamentului, domnilor ambasadori, domnilor rabini, domnilor reprezentanţi ai cultelor, domnilor delegapi din străinătate, domnilor reprezentanţi ai comunităţii rrome, domnilor președinţi ai comunităţilor evreiești în România, momentul la care asistăm astăzi este unul plin de simbolism, pe de-o parte ceremonia inaugurării Monumentului ce comemorează sutele de mii de evrei, cetăpeni dedicaţi ai României ce au contribuit la cultura, economia, bunăstarea și prosperitatea ei, precum și miile de cetăpenii de etnie rromă  ce au fost uciși în perioada Holocaustului. Iar pe de  cealaltă  parte,  sărbătoarea  aducerii  în  România  a douăsprezece suluri de Tora destinate sinagogilor din pară.

în tradiţia iudaica, comemorăm amintirea celor dispăruţi prin scrierea spre pomenirea lor, a unor suluri de Tora, pe care le sfinţim și le aducem în atmosferă sărbătorească la sinagoga. în tradiţia popoarelor nu contenim să-i amintim pe eroi și pe cei sfinţi, pe cei drepţi prin ridicare de monumente în amintirea lor în parcuri, pieţe și locuri centrale.

Astăzi noi facem aceste două lucruri ca și cum ar fi unul singur. Ceremonia de inaugurare a Monumentului Holocaustului și ceremonia de reîntoarcere a celor douăsprezece suluri de Tora care au aparţinut unor sinagogi din România ce au fost distruse și ai căror enoriași au pierit în Holocaust. Părpi din aceste douăsprezece suluri de Tora au fost adunate și duse la Ierusalim, unde au fost puse laolaltă, reînnoite, recondiţionate și reparate spre a fi aduse astăzi să-și găsească din nou sălașul în sinagogi ale comunităţilor evreiești din România. Ceremonia dubla de astăzi vorbește pe deoparte despre Holocaustul poporului evreu în care a fost ucisă o treime din membrii săi. De asemenea, întoarcerea acestor suluri de Tora în sinagogile din România simbolizează renaștere și reconstrucţie, căci în ciuda tuturor celor întâmplate în urmă cu 60 de ani poporul lui Israel trăiește și este prezent.

Domnule președinte, stimaţi invitaţi, în Sabat-ul următor poporul evreu reîncepe citirea Torei de la pericopa "Bereishit" din Cartea Genezei, în care se povestește despre crearea lumii în șase zile și crearea omului, a lui Adam și a Evei, făcupi din praful pământului, după asemănarea Lui Dumnezeu. Tora ne povestește :și Adam a cunoscut-o pe Eva, soţia sa și ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Apoi, a născut și pe fratele său, Abel și s-a întâmplat când ei erau pe câmp și Cain s-a ridicat asupra fratelui său, Abel și l-a omorât. Povestea nu ne explica de ce și pentru ce l-a ucis Cain pe fratele său, Abel, însă învăţăm un lucru important: primul copil născut pe lume, Cain, își ucide pe fratele său, Abel fără niciun motiv, iar după această crimă cumplită Dumnezeu îl întreabă pe ucigașul Cain: unde este Abel, fratele tău? și a răspuns Cain: nu știu, sunt eu, oare, păzitorul fratelui meu? Conform cuvintelor Lui Dumnezeu din Cartea Genezei, învăţăm că acela care varsă sângele unui om, mâna unui om îi va vărsa sângele, deoarece omul a fost creat după asemănarea Lui Dumnezeu, și totuși, Dumnezeu nu l-a pedepsit pe Cain cu pedeapsa capitală pentru crima sa, așa cum el însuși stabilise. De ce i-a pus doar un semn în frunte și i-a hărăzit să fie rătăcitor pe pământ? De ce nu i-a aplicat, oare, Dumnezeu, lui Cain pedeapsa cu moartea? Pentru a arăta omenirii că, în lumea pe care Dumnezeu a creat-o există și bine și rău.

Obligaţia oamenilor, a tuturor, este să descopere răul din instinctul omului, să scoată la iveală semnul de pe fruntea lui Cain și să lupte cu acesta, înainte ca el să poată înclina balanţa către facerea de rău. Aceasta este ceea ce trebuie să ne aducem aminte și să învăţăm, că răul are mai multe feţe. Uneori el este întruchipat în Amalec, altădată este vorba despre naţionalism, uneori răul este deghizat în apărătorul celor slabi, alteori el se arată sub formă de rasism, xenofobie, fascism, comunism totalitar sau, în zilele noastre, sub ameninţarea fanaticilor religioși sau teroriștilor. însă întotdeauna răul se ascunde în spatele unei feţe inocente, a unei feţe care neagă crima și Holocaustul și care parcă vorbește cu cuvintele aparent nevinovate ale lui Cain: "Nu știu. Sunt eu oare păzitorul fratelui meu?"

Aceasta este provocarea ceremoniei și simbolurilor de astăzi, să ne asumăm, în generabia noastră și peste generaţii, obligaţia de a nu închide ochii și de a nu da mână liberă fenomenelor extremiste, antisemite, rasiste și intolerante fapă de celălalt, fabâ de cel diferit. Fie ca această ceremonie ce are loc în timpul Sărbătorii de Sucot, timpul bucuriei noastre, să continue să simbolizeze pentru poporul evreu și pentru întreaga lume că poporul lui Israel trăiește, poporul lui Israel trăiește și este prezent! Ascultă Israel, Domnul Dumnezeul nostru este unul!

Reporter: Ne aflăm în acest spaţiu în care astăzi se inaugurează Monumentul Holocaustului din București. L-api ascultat pe Marele Rabin Menahem Hacohen, iar traducerea spuselor a fost făcută de prim rabin Shlomo Sorin Rosen. Acest monument care este așezat în această piaţă din spatele fostului Minister de Interne, poate vă este mai ușor să-l găsiţi în felul acesta, pe malul Dâmboviţei, este alcătuit din câteva elemente foarte importante, care par a aduce aminte, aduc aminte, sunt un memento pentru suferinţa celor care au ajuns în lagăre și care sunt victime ale Holocaustului, "Coloana", "Via Dolorosa", "Roata Romilor", "Steaua lui David", un "Epitaf" și o incintă memorială centrală.

RRA: Inaugurarea Memorialului Victimelor Holocaustului. Discursul președintelui Traian Băsescu