LEGISLATIE

1. Codul Muncii republicat

2. Decret Nr.113 din 29 iunie 1948 cu privire la bunurile rămase de pe urma evreilor, victime ale unor măsuri de persecuţie, decedaţi fără moştenitori

3. Decret Lege nr.118 din 30 martie 1990 (republicat) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

4. Hotărârea Guvernului nr. 999 din 27 august 2008 privind recunoaşterea Statutului Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic (modificat şi completat prin H.G. nr. 655/2010 și prin ORDINUL Secretarului de Stat pentru Culte nr. 95/18.11.2014)

5. Legea nr. 10/8 februarie 2001 (republicată) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

6. Legea nr. 221 / 2 iunie 2009 (actualizată) privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989)

7. Legea nr. 455 / 6 decembrie 2006 pentru stabilirea unor măsuri privind acţiunile şi cererile în justiţie formulate de cultele religioase recunoscute din România

8. Legea nr. 489 / 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

9. OUG nr. 31 / 31 martie 2002, aprobată prin Legea nr. 107 / 27 aprilie 2006 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

10. OUG nr. 36 / 21 martie 2002, privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşelor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţii Cultului Mozaic, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 598 / 04.11.2002

11. OUG nr. 94 / 29 iunie 2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România