Despre noi

STRUCTURA F.C.E.R.- C.M.

 

DEPARTAMENTE ȘI OFICII

 

Cabinetul Președintelui

Cancelaria Rabinică

Oficiul Resurse Umane

Oficiul Juridic

Oficiul de îndrumare și control

Oficiul Centre de instruire și recreere

Departamentul Cultură, Istorie, Artă și Media

Centrul Comunitar National Evreiesc JCC

Departamentul Management Economico - Financiar, Administrație, Logistică și Evenimente (MEFALE)

Departamentul Asistență Socială și Medicală

Departamentul Pentru Administrarea și Valorificarea Patrimoniului Imobiliar

 

COMITETUL DIRECTOR AL F.C.E.R. 

1. Președinte Silviu Vexler

2. Vicepreședinte  Ovidiu Bănescu

3. Secretar General  Eduard Kupferberg

4. Prim Rabin Rafael Shaffer

5. Luciana Friedmann

6. Felix Koppelmann

7. Emanuel Nadler

8. Mona Bejan

9. Silvian Horn

10. Rudy Marcovici

11. Ery Pervulescu

 

 

STATUTUL F.C.E.R.- C.M. (click pentru vizualizare)