Despre noi

STRUCTURA F.C.E.R.- C.M.

 

DEPARTAMENTE ȘI OFICII

 

Cabinet Președinte

Cabinet Vicepreședinte

Cabinet Secretar General

Cancelaria Rabinică

Oficiul Resurse Umane

Oficiul de Îndrumare și Control

Oficiul Centre de instruire și recreere

Departamentul Cultură și media

Centrul Comunitar Evreiesc JCC București

Departamentul Economic și Administrativ

Departamentul Asistență Socială și Medicală

Departamentul de Administrare a Patrimoniului Imobiliar

 

COMITETUL DIRECTOR AL F.C.E.R. 

1. Președinte Silviu Vexler

2. Vicepreședinte  Ovidiu Bănescu

3. Secretar General  Eduard Kupferberg

4. Prim Rabin Rafael Shaffer

5. Luciana Friedmann

6. Felix Koppelmann

7. Emanuel Nadler

8. Mona Bejan

9. Silvian Horn

10. Rudy Marcovici

11. Ery Pervulescu

 

 

STATUTUL F.C.E.R.- C.M. (click pentru vizualizare)