14 mai Adunarea Generală privind alegerea organelor de conducere ale C.E.B.