Comunicat de presa MAE 27 iunie 2009

Bogdan Aurescu, secretar de stat pentru afaceri strategice, va participa, în perioada 29-30 iunie 2009, la Conferinţa internaţională „Holocaust Era Assets”, organizată de Preşedinţia cehă a UE la Praga, în perioada 26-30 iunie 2009. Din delegaţia română mai fac parte deputatul Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi Daniel Anghel, directorul Direcţiei pentru coordonarea Secretariatelor tehnice ale Comisiei speciale de retrocedare din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.Conferinţa este consacrată problematicii despăgubirii victimelor nazismului, procesului de restituire a proprietăţilor, obiectelor şi proprietăţilor culturale şi sacre confiscate evreilor în timpul celui de-al doilea Război Mondial, aspectelor legate de educaţia în domeniul Holocaustului, precum şi problematicii asistenţei sociale pentru supravieţuitori. La finalul conferinţei, cu ocazia unei deplasări la Terezin (localitatea unde a funcţionat unul dintre lagărele de concentrare naziste), va fi adoptată „Declaraţia de la Terezin” care include o serie de principii şi recomandări de acţiune şi bune practici pe domeniile menţionate.În cadrul sesiunii plenare din 29 iunie 2009, secretarul de stat pentru afaceri strategice va susţine o intervenţie în care va prezenta legislaţia şi experienţa României în domeniile aflate în discuţie, cu accent pe procesul de retrocedare a proprietăţilor confiscate în mod abuziv. Totodată, Bogdan Aurescu va sublinia angajamentul ţării noastre faţă de menţinerea vie a memoriei experienţei tragice a Holocaustului, precum şi faţă de combaterea tuturor formelor de intoleranţă, discriminare şi ură rasială.
Informaţii suplimentare
La Conferinţă au fost invitate să participe 49 de state, membri ai Comisiei Europene, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale naţionale şi internaţionale reprezentative cu activitate în domeniu din SUA, Europa şi Israel, observatori.Conferinţa îşi propune să analizeze stadiul implementării recomandărilor Conferinţei de la Washington dedicată recuperării obiectelor de artă confiscate pe durata Holocaustului (1998), ale Conferinţei de la Stockholm consacrată educaţiei privind Holocaustul (2000) şi ale Declaraţiei Forumului de la Vilnius (2000). Va permite, totodată, un schimb de bune-practici în domeniu şi identificarea unor noi instrumente acolo unde acest lucru este necesar, aducând, astfel, un plus de vizibilitate asupra problematicii restituirii proprietăţilor supravieţuitorilor Holocaustului şi asupra situaţiei sociale a acestora.Conferinţa se va desfăşura în formatul unor sesiuni plenare şi a cinci grupuri de lucru: patru grupuri de lucru având ca tematici comemorarea Holocaustului, restituirea proprietăţilor, situaţia bunurilor de artă, situaţia proprietăţilor culturale şi religioase evreieşti precum şi o sesiune specială consacrată problematicii asistenţei sociale pentru supravieţuitori.Detalii suplimentare pot fi obţinute la adresa http://www.holocausteraassets.eu/