26 august 2019 - Chișinău, inaugurarea Sinagogii Lemnarilor, invitați Ing. Abraham Ghiltman Președintele Comunității Eveilor Iași și Prim Rabin Rafael Shaffer