6 iulie 2018 - Vizita delegaţiei Federaţiei Internaţionale a Comunităţilor Educative - Secţiunea România la sediul F.C.E.R.