Dr. Aurel Vainer, Președinte F.C.E.R. - Cetățean de Onoare al Municipiului București