2 noiembrie 2021 - Înhumarea domnului Dr. Aurel Vainer z'l', Președinte de Onoare al F.C.E.R.-C.M.