29-30 mai 2019 - Festivalul dedicat Zilei Limbii Idiș și a Teatrului Idiș - ed. II-a