11-12 mai 2015 - Participarea Deputatului Aurel Vainer la a XI-a Sesiune Plenară a Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana - Lisabona - Portugalia