9 Decembrie 2010 - Vizita delegației parlamentare din Israel la sediul F.C.E.R. și JCC

{bonckowall}/fcer/actualitate/9-12-2010{/bonckowall}