Lista candidaturilor pentru Congresul IV al F.C.E.R.-C.M.