Magazin Funerar nr.1 Mai 2011 - LOCURI DE VECI. CIMITIRELE EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA, UN DOSAR SENSIBIL