Comunicat de presa MAE - 30 iunie 2009

 

Ministerul român al Afacerilor Externe salută adoptarea, la 30 iunie 2009, a Declaraţiei de la Terezin de către Conferinţa internaţională „Holocaust Era Assets”, care a avut loc în perioada 26-30 iunie 2009 la Praga şi Terezin.Conferinţa, la care au participat 46 de state, precum şi importante organizaţii internaţionale interguvernamentale şi nonguvernamentale, a fost organizată de Preşedinţia cehă a UE şi a avut ca obiect problematica despăgubirii victimelor nazismului, procesul de restituire a proprietăţilor, obiectelor sacre şi culturale confiscate evreilor în timpul celui de-al doilea Război Mondial, educaţia cu privire la adevărul despre Holocaust, precum şi asistenţa socială pentru supravieţuitorii şi urmaşii victimelor Holocaustului. În intervenţia sa din cadrul Conferinţei, şeful delegaţiei României, secretarul de stat pentru afaceri strategice Bogdan Aurescu a arătat că în ultimii douăzeci de ani societatea românească a devenit conştientă de necesitatea de a aborda cu responsabilitate problematica Holocaustului. A subliniat, totodată, progresele înregistrate în ceea ce priveşte restituirea bunurilor comunităţii evreieşti din România, accentuând voinţa politică fermă de continuare a acestui proces, şi a prezentat măsurile de protecţie socială adoptate pentru supravieţuitorii Holocaustului şi pentru rudele victimelor acestuia. Bogdan Aurescu a subliniat de asemenea rolul României în introducerea temei combaterii antisemitismului pe agenda OSCE şi conferinţele organizate de ţara noastră în 2007 şi 2008, la Bucureşti, pe această temă. Declaraţia finală a Conferinţei, care nu are valoare juridică obligatorie, prevede, în principal, adoptarea de către statele participante de măsuri vizând restituirea proprietăţilor şi bunurilor comunităţilor evreieşti confiscate de regimul nazist şi a operelor de artă şi obiectelor de cult jefuite în perioada celui de-al doilea război mondial. De asemenea, statele participante s-au angajat să adopte măsuri de protecţie socială pentru supravieţuitorii Holocaustului şi victimele persecuţiilor naziste şi să adopte măsuri vizând educaţia, comemorarea şi cercetarea Holocaustului. Ţara gazdă a Conferinţei, Republica Cehă, s-a angajat să găzduiască sediul unui nou înfiinţat Institut European privind Memoria Holocaustului.În marja conferinţei, şeful delegaţiei române a avut scurte întâlniri cu congresmanul american Robert Wexler, rabinul Andrew Baker (director al American Jewish Committee), Moishe Smith şi Dan Mariaschin (preşedinte şi, respectiv, vicepreşedinte al B’nai B’rith International), Christian Kennedy, ambasador cu însărcinări speciale pentru problematica Holocaustului în Departamentul de Stat al SUA, Tomas Kraus, director executiv al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din Republica Cehă, Milos Pojar, reprezentant special pentru Conferinţa „Holocaust Era Assets”.