Scrisoare de multumire adresata Dr. Aurel Vainer din partea Teatrului Evreiesc de Stat

 
 
În atenţia Domnului Dr. Aurel Vainer, Preşedinte al F.C.E.R.,
Stimate Domnule Preşedinte,
 
Vă mulţumim pentru remarcabila Dumneavoastră contribuţie pe parcursul Festivalului Internaţional de Teatru Idiş - TESFEST, care aduce în atenţia publicului larg specificul unic al culturii idiş, prin realizarea unei mai bune comunicări interculturale, prin schimbul de experienţă cu comunităţi care promovează cultura idiş în lume, prezervarea tradiţiei culturale evreieşti în România şi transmiterea patrimoniului cultural evreiesc prin mijloace artistice în întreaga lume.
Salutăm cu recunoştinţă sprijinul Dumneavoastră esenţial în buna organizare a TESFEST. împreună am încântat iubitorii de teatru, cel mai bun vin oferit de Dumneavoastră bucurându-se de aprecieri deosebite pe parcursul spectacolelor şi concertelor TESFEST.
 
Aşa cum unele vinuri se înnobilează cu vârsta, vom face tot posibil ca şi TESFEST să sporească de la an la an prin calitatea evenimentelor artistice.
 
În speranţa continuării bunei colaborări, apreciem în mod deosebit contribuţia Dumneavoastră şi tot ceea ce faceţi,
 
Asigurându-vă de întregul nostru respect, vă garantăm sprijinul nostru în iniţiativele şi proiectele Dumneavoastră viitoare.
 
Cu aleasă consideraţie,
Andrei Munteanu
Manager Director