Jurnal de reporter - Infratire romano-israeliana

 

Jurnal de reporter Viorel Maier – Jurnalul Săptămînii 26.02.2015

 

Înfrăţire româno – israeliană

 

Interviu în exclusivitate cu dl. Ovidiu Nemeş, primarul localităţii Sighetul Marmaţiei, Maramureş, România

 

V.M.: - Stimate domnule pri­mar Ovidiu Nemeş, vă felicit pentru înfrăţirea oraşului Sighe­tul Marmaţiei cu Kiryat Yam. Cum aţi primit propunerea de a realiza această acţiune?

 

O.N.: - Sighetu Marmaţiei este un orăşel în nordul Transilvaniei cu o populaţie de circa 40.000 de locuitori. în perioada interbelică populaţia acestui oraş era puţin sub 20.000 dintre care jumătate erau etnici evrei. Suntem ceea ce suntem astăzi şi pentru că a exis­tat această componentă evreiască a oraşului care ne conturează identitatea. Au construit nu nu­mai amintiri, poveşti, prietenii, impresionante cărţi sau clădiri, ci înainte de toate au trăit alături de noi si cele bune şi cele rele. Din nefericire peste 90% dintre cei care odată au fost locuitori ai acestor locuri şi-au frânt subit şi tragic viaţa datorită tristelor eve­nimente ale istoriei. Luând în considerare aceste aspecte am primit cu căldură iniţierea rela­ţiilor de înfrăţire cu localitatea Kiryat Yam din Israel, localitate în care există o comunitate im­presionantă de evrei originari din România, în special din Maramureş. Iniţiativa a fost lu­ată de primarul localităţii Kiryat Yam, Dl. David Even Tzur, prin-tr-o invitaţie pe care am primit-o şi onorat-o cu multă plăcere. Consider că este de datoria noas­tră să păstrăm memoria celor care odată au fost vecinii şi pri­etenii noştri, şi, sub aceasta for­mă, a prieteniei contemporane, îmi doresc dezvoltarea ei pe termen lung.

 

V.M.: - Pentru oficializarea acestei infrăţiri, stim că aţi vizitat de curând Israelul. Pe unde aţi fost, ce aţi văzut, cu cine v-aţi întâlnit?

 

O.N.: - în cadrul acestei vizite am punctat desigur şi câteva dintre cele mai importante obiec­tive din Israel: oraşul Ierusalim cu Zidul Plângerii şi Mormântul Sfânt, impresionantul memorial Yad Vashem dar şi o întâlnire cu primarul oraşului Ierusalim, Dl. Nir Barkat. La Tel Aviv am avut plăcerea să mă întâlnesc cu con­cetăţeni plecaţi şi stabiliţi în Is­rael, dar şi cu reprezentanţi ai Institutului Cultural Român, cu care am stabilit câteva posibile proiecte comune. Am văzut Na-zaretul şi am petrecut trei zile deosebite în localitatea Kiryat Yam, înconjurat de oameni ex­cepţionali. Locul şi rolul pe care îl deţin concetăţenii, prietenii noştri, şi valoarea pe care o aduc si au adus-o dezvoltării Statului fsrael sunt cu adevărat remarca­bile. Mulţi dintre ei deţin funcţii în ministere, administraţii locale, instituţii superioare de învă­ţământ, artă şi cultură, precum şi în mari companii naţionale isra-eliene. Sunt mândru şi onorat că am cunoscut aceşti oameni şi do­resc să îi asigur de toată apre­cierea şi prietenia mea.

 

V.M.: - Ce impresii v-a făcut Ţara Sfântă?

 

O.N.: - Israelul a reprezentat întotdeauna un subiect fascinant şi o curiozitate aparte si sunt în­cântat că am reuşit să fac această vizită. Trebuie să recunosc că am ajuns într-un moment cu totul excepţional: am descoperit Ieru­salimul vechi, noaptea târziu în mijlocul unei furtuni de nisip, cu străzi pustii şi pisici speriate, pentru ca a doua zi să fiu sur­prins si mai tare descoperind acelaşi vechi Ierusalim într-o lumină superbă, caldă, cu străzi pline de viaţă şi culoare... cu adevărat surprinzător. Am găsit o ţară neobosită, gata oricând să te poarte de la o extremă la alta, să te ţină ancorat în realitatea ei, dar în acelaşi timp să te ducă departe în trecut.

 

V.M.: - Ce acţiuni concrete vor urma acestei înfrăţiri?

 

O.N.: - Sighetul Marmaţiei şi Kiryat Yam sunt două localităţi care au atât lucruri în comun dar în acelaşi timp sunt şi foarte di­ferite. Tocmai de aceea se poate contura o colaborare atât pe seg­mente comune cât şi prin com­pletări. La nivel de turism, cul­tură, educaţie şi sport am găsit deja linii de parteneriat, urmând dezvoltăm împreună segmen­te comerciale şi de administraţie publică. Sperăm să-i avem ca oaspeţi pe cei din Kiryat Yam cât mai curând pentru a concretiza nivelul relaţiilor de colaborare şi parteneriat. Pot să menţionez că prima acţiune comună între cele două localităţi va fi participarea "Cemeratei" Conservatorului din Kiryat Yam la evenimentul cultural organizat la Sighetu Marmaţiei în 14-18 Mai 2015, "întâlnirea între generaţii".

 

V.M.: - Domnule primar Ovidiu Nemeş, vă mulţumesc pentru interviu şi vă urez succes în derularea acestei înfrăţiri.