Anunț depunere dosare pentru candidații la alegerile privind mandatul de deputat în Parlamentul României

ANUNŢ

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR FEDERAŢIEI COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA

LA ALEGERILE PRIVIND MANDATUL DE DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL ROMANIEI

 

PRIN PREZENTA VA ADUCEM LA CUNOSTIINŢA URMĂTOARELE:

DEPUNEREA DOSARELOR SE VA FACE PERSONAL SAU PRIN POŞTĂ PÂNĂ LA 17.09.2020.

NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE DOSARELE CARE DEPĂŞESC DATA POSTEI DE 17.09.2020.

COMISIA DE ORGANIZARE A ALEGERILOR