Regulamentul pentru desemnarea candidatului/candidaților F.C.E.R.-C.M. pentru mandatul de Deputat în Parlamentul României

Stimați membri ai Comunităților Evreiești din România

Avem onoarea să vă aducem la cunoștință Regulamentul privind desemnarea candidatului/candidaților Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic (FCER-CM) pentru mandatul de Deputat în Parlamentul României.

Documentul integral, aprobat de  Adunarea Generală a FCER-CM prin votul electronic exprimat la data de 8.09.2020, poate fi consultat mai jos.

Acesta asigură organizarea şi desfăşurarea alegerii candidatului/candidaților FCER-CM pentru mandatul de deputat în Parlamentul României, în concordanţă cu principiile democraţiei şi ale garantării secretului în exprimarea votului fiecărui membru al Consiliului de Conducere al FCER-CM.

În acest regulament sunt stipulate cerințele de eligibilitate care trebuie întrunite de o persoană pentru a putea candida la mandatul de Deputat în Parlamentul României din partea FCER-CM și cine are drept de vot. De asemenea, sunt prevăzute modurile de desfășurare a scrutinului și ale campaniilor electorale ale candidaților.

Se reglementează totodată atribuțiile Comisiei de Organizare și desfăşurarea reuniunii Consiliului de Conducere al FCER-CM pentru alegeri.

 

Vă mulțumim pentru luarea la cunoștință!

 

click pentru a descărca regulamentul