30 martie 2011-Scrisoarea de raspuns privind declaratiile lui Eliahu Caufman

Eliahu Caufman continuă să denigreze evreii din România și viaţa lor comunitară

Erijându-se în vajnic apărător al mozaismului, Eliahu Caufman folosește publicația naționalistă-antisemită „Tricolorul” pentru a prolifera informații mincinoase și atacuri la adresa Federației Comunităților Evreiești din România și a conducerii sale. Temele alese au variat în timp: starea Sinagogilor și Cimitirelor evreiești din România, conducerea vieții religioase evreiești, atacuri la persoană, gropile comune evreiești din România șamd.

Conducerea F.C.E.R., calificând pe Eliahu Caufman ca persona non grata” a considerat că nu este cazul să ia atitudine față de alegațiile acestui individ, față de injurile și minciunile proferate.

Din rațiuni de respect față de noi înșine, ca și pentru o justă informare a membrilor Comunității Evreilor din România, ținem totuși să aducem o seamă de precizări, în legătură cu informaţiile mincinoase de care am amintit :

1.     În perioada 2005-2011 nu s-a vândut nici un metru pătrat de teren din incinta vreunui cimitir evreiesc din România, deși există mari nevoi de resurse financiare pentru prezervarea Patrimoniului sacru evreiesc (sinagogi, cimitire, băi rituale). Dimpotrivă, în acești ani, în limita resurselor financiare disponibile, s-au obținut rezultate importante în prezervarea Patrimoniului sacru evreiesc.

 

·       Amintim, în acest sens, că în bună parte cu sprjinul financiar al Statului Român și al Fundației Caritatea, în ultimii ani s-au efectuat importante lucrări de refacere și modernizare la : Sinagoga din Orăștie, Sinagoga din Piatra Neamț (cea mai veche dintre sinagogile existente și unica cu structură integrală din lemn), Sinagoga Mare din București, Sinagoga “Yeshua Tova” din București, Sinagoga din Bistrița, Sinagoga “Leipziger” din Roman, Sinagoga Mare din Botoșani, Sinagoga din Buhuși, Sinagoga “Beth Solomon” din Dorohoi, Sinagoga din Gheorghieni, Sinagoga “Beth Israel” din Ploiești, Sinagoga din Sibiu, Sinagoga din Sighișoara, Sinagoga din Târgoviște, Templul Mare din Târgu Mureș.

 

Lucrări importante se află în curs la : Sinagoga Mare din Iași, Templul Coral din Bucureşti, Templul “Meseriașilor” din Galați, Sinagoga “Hevra Sas” din Oradea, Templul Mare din Rădăuți, Sinagoga din Tulcea.

 

·       Conservarea şi păstrarea Cimitirelor Evreieşti din  România reprezintă o activitate deosebit de complexă, din punct de vedere administrativ şi al efortului financiar. Dacă în anul 2005 s-au cheltuit 43 mii lei, în anul 2007 s-a înregistrat un maxim de 716 mii lei, iar în anul 2009 costul lucrărilor efectuate a fost de 178 mii lei.

 

De menţionat sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti pentru reconstrucţia gardului de împrejmuire a Cimitirului Giurgiului, în valoare de cca. 200 mii lei.

 

Extrem de dificilă este asigurarea pazei şi a securităţii acestor obiective, din cauza cheltuielilor uriaşe, imposibil de acoperit de către F.C.E.R.

 

2.     După cum este cunoscut, încetarea din viaţă în anul 1994 a Şef Rabinului Dr. Moses Rosen a creat un vid în conducerea vieţii religioase a evreilor din România. La vremea aceea, s-au iniţiat acţiuni pentru a nominaliza o altă persoană rabinică, calificată pentru această înaltă funcţie de mare răspundere.

 

S-a decis aducerea Rabinului Menachem Hacohen, personalitate prestigioasă, cu o îndelungată activitate rabinică în Israel şi de Membru al Knesset-ului de la Ierusalim. În calitatea sa de Mare Rabin, Menachem Hacohen a păstorit viaţa noastră religioasă, asigurându-se continuarea practicilor de cult mozaic pentru zilele de lucru, pentru Shabbat şi sărbătorile din timpul anului, în condiţiile de minian cerute de Halacha, dar şi păstrarea Kashrut-ului în toate locaţiile vieţii comunitare : la sinagogă, restaurante rituale, în căminele pentru persoane vârstnice.

 

Fără a fi vorbitor de limbă română, Marele Rabin Menachem Hacohen a ţinut Drashot (predici) de mare valoare iudaică, traduse simultan în limba română, care au reprezentat contribuţii importante la menţinerea flăcării iudaismului în România. De mare rezonanţă a fost şi implicarea Rabinului Menachem Hacohen în activităţile de viaţă comunitară şi de educaţie iudaică.

 

Nu mai puţine semnificaţii au avut scrierile Marelui Rabin Menachem Hacohen în Revista „Realitatea Evreiească”, în Luah-ul anual, dar şi în cărţile publicate în limba română la Editura Hasefer a FCER.

 

În ce priveşte prezenţa în conducerea activităţii religioase a vietii evreilor din Romania a tânărului Prim Rabin Shlomo Sorin Rosen sunt de arătat, în principal, următoarele :

-        Provenind dintr-o căsătorie mixtă (tată evreu), Rabinul Shlomo Sorin Rosen s-a convertit  după toate procedurile halahice, cu recunoaştere oficială de la Rabinatul din Israel.

-        În perioada de angajare la F.C.E.R., 2007-2011, Rabinul Shlomo Sorin Rosen s-a remarcat printr-o bună cunoaştere a învăţăturilor iudaice, pe care le-a propovăduit carismatic în rândul enoriaşilor şi a tinerilor evrei, participanţi la cursuri de Talmud Torah, la Seminarii de iudaism, precum şi în intervenţii publice la Radio şi TV.

 

·       Întrucât Prim Rabinul Shlomo Sorin Rosen a decis să îşi înceteze activitea la F.C.E.R., emigrând în Canada, asigurarea conducerii vieţii religioase mozaice în România este o preocupare de prim ordin pentru această perioadă. Conducerea F.C.E.R. a întreprins, de mai multă vreme, demersuri pentru identificarea, selectarea şi alegerea unui nou rabin, cu respectarea prevederilor din Statutul F.C.E.R. Desigur, imediat ce se va angaja un nou rabin, membrii Comunităţii Evreilor din România vor fi încunoştintaţi.

 

3.     Eliahu Caufman s-a exprimat de mai multe ori, în scris, denigrator la adresa Conducerii FCER, care potrivit spuselor sale : „Fărădelegi grave săvârşite de impostorii de la FCER”, „FCER condusă de nişte criminali”, „Continuă şmecheriile la FCER” sau „Aurel Vainer minte încă o dată”.

 

În legătură cu aceste incriminări fără temei, de ţinută suburbană, în care se strecoară numeroase neadevăruri, Eliahu Caufman aduce prejudicii grave de ordin moral pentru fiecare din cei incriminaţi.

 

Câteva puncte de reper în acest sens :

·       Aurel Vainer, ales Preşedinte în septembrie 2005, în condiţii de înalt democratism, la Primul Congres al F.C.E.R., organizat după 50 de ani, a fost reales la Congresul al II-lea al F.C.E.R., din iulie 2010, cu o mare diferenţă de voturi faţă de contracandidatul său.

·       Alegerea a doua oară s-a efectuat mai ales pe considerente de fapte, de realizări certe din perioada 2005-2010. Nu s-a invocat niciodată vreun comportament necinstit, imoral, discriminatoriu sau nedemocratic din partea Preşedintelui Aurel Vainer.

 

Dacă la alegerile parlamentare din 2004, Aurel Vainer a întrunit ceva mai mult de 8000 voturi, la alegerile parlamentare din 2008, s-au totalizat aproape 23000 de voturi, situându-l pe deputatul nostru pe poziţia 3 în ierarhizarea reprezentanţilor minorităţilor naţionale (după nr. de voturi obţinute).

 

·       Cât priveşte neruşinarea lui Eliahu Caufman de a-l considera pe Aurel Vainer un mincinos, care se repetă în acest păcat, este aproape unanim recunoscută în Comunitatea Evreilor şi în societatea românească, probitatea şi onestitatea actualului Preşedinte al F.C.E.R. şi Deputat al etniei sale.

·       De amintit, în context, că Preşedintele F.C.E.R. este decorat cu Ordinul „Steaua României” şi cu „Legiunea de Onoare”, conferite de Preşedintele României şi de Preşedintele Republicii Franceze.

 

4.     Eliahu Caufman are neruşinarea să afirme că l-a prins cu încă o minciună pe domnul Vainer, constatând că „pentru el, groapa comună de la Popricani e o fântână de adunat bani”.

 

·       Referindu-se la o declaraţie pe care Aurel Vainer a dat-o în faţa studenţilor israelieni din Iaşi, pune în circulaţie informaţia că vinovatul pentru săpăturile de la Popricani ar fi F.C.E.R. În context sunt de precizat următoarele :

-        F.C.E.R. nu a avut nici un rol în declanşarea săpăturilor la groapa comună din Popricani, datând din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Investigaţiile au fost iniţiate şi efectuate de Institutul pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, sub conducerea cercetătorului Adrian Cioflâncă.

-        La solicitarea Rabinului Elyakim Schlesinger, Preşedintele Comitetului pentru Prezervarea Cimitirelor Evreieşti din Europa (Londra), de a se programa o audienţă pentru Domnia sa la forurile competente din România, Preşedintele F.C.E.R. a obţinut audienţa solicitată la Ministrul Justiţiei, domnul Cătălin Predoiu, unde a participat împreună cu oaspetele din Anglia. Cu acest prilej s-au obţinut informaţii privind evoluţia investigaţiilor judiciare privind groapa comună din Popricani, iar Rabinul Schlesinger a cerut Autorităţilor Române să încheie grabnic aceste investigaţii, pentru a se putea proceda, de urgenţă, la reînhumarea celor ucişi cu 70 de ani în urmă.

-        Alt neadevăr în articolul lui Eliahu Caufman îl constituie faptul că la Iaşi, Aurel Vainer s-a întâlnit cu studenţii israelieni, deşi în fapt era vorba de o discuţie la sediul Comunităţii din Iaşi cu un student israelian, căruia i s-au adus la cunoştinţă situaţia privind groapa comună de la Popricani.

-        Preşedintele F.C.E.R. s-a referit, atunci, la Apelul transmis Autorităţilor Publice din România (Ministrul Justiţiei, Procurorul General), de către participanţii la Întâlnirea  de la Tel Aviv din 19 ianuarie 2011.

-        În acest Apel, semnat de reprezentanţi ai F.C.E.R., Marele Rabin Menachem Hacohen, rabini de origine română din Israel, Directorul Executiv al Comitetului pentru Prezervarea Cimitirelor Evreieşti din Europa, s-a solicitat Guvernului Românieisă dispună reînhumarea imediată şi fără nici o altă întârziere, în locul lor de veci iniţial, a osemintelor şi efectelor personale din groapa comună de la Popricani, pentru a respecta legea mozaică şi tradiţia evreiască”.

-        Se poate deduce, astfel, de la sine că F.C.E.R. este pe nedrept acuzată, învinuită pe tema gropii comune de la Popricani, organizaţia noastră fiind însă intens preocupată pentru rezolarea situaţiei la care s-a ajuns, în urma unei crime abominabile împotriva unor evrei nevinovaţi, a căror viaţă a fost curmată de gloanţele celor care au uitat de omenie sau au executat un ordin barbar.

 

*

*        *

Lăsăm cititorilor rândurilor de mai sus posibilitatea să judece şi să desprindă concluziile necesare. În orice caz, F.C.E.R. are toate temeiurile să considere că Eliahu Caufman este o persoană non-grata pentru Comunităţile Evreieşti din România, fiind un detractor fără scrupule al activităţii Conducerii F.C.E.R., iar activitatea sa mediatică aduce numai rău şi crează prilej de antisemitism şi negare a Holocaustului.

 

    Presedinte                                                               Vicepresedinte                                                  Secretar General

Dr. Aurel Vainer                                                       Ing. Paul Schwartz                                         Ing. Albert Kupferberg