9 martie 2011-Sinagoga Mare - Bucuresti - Eveniment special în onoarea rabinului Shlomo Sorin Rosen, cu ocazia încheierii activităţii de Prim Rabin al comunităţilor evreieşti din România