13 februarie 2011-Matineul de duminica "Noi perspective in istoriografia evreilor din Romania"