26 octombrie Comunicat de presă

 COMUNICAT DE PRESA

 

REINAUGURAREA MONUMENTELOR VANDALIZATE CARE AU FOST RESTAURATE,

ÎN CIMITIRUL EVREIESC DIN ŞOSEAUA GIURGIULUI 162

 

prin contribuţia generoasă a:

 

U.S. Commission for the Preservation of America’s

 Heritage Abroad

 

Federația Comunităților Evreieşti din România este onorată să informeze opinia publică despre finalizarea lucrărilor de restaurare a monumentelor funerare din Cimitirul Evreiesc din Şoseaua Giurgiului 162, profanate şi vandalizate ȋn data de 22 octombrie 2008, de sfânta sărbătoare mozaică Simchat Torah.

Restaurarea s-a efectuat cu sprijinul direct al Agenţiei Guvernamentale SUA – US Commission for the Preservation of America’s Heritage Abroad, care a donat Federației suma de 46 mii USD, din totalul de 53 de mii USD, reprezentând costul proiectului.

*

FCER şi Comisia SUA pentru Prezervarea Moştenirii Americii peste Hotare ȋşi exprimă convingerea că realizarea acestui proiect de restaurare constituie un argument de ȋmpotrivire la intoleranţă şi la ȋnvrăjbirea ȋntre oameni.

Sprijinul primit din partea Guvernului SUA reprezintă un gest de solidaritate umană, de promovare a înţelegerii şi a respectului reciproc ȋntre oameni de etnii şi religii diferite.

Prin restaurarea monumentelor funerare vandalizate se prezervă o parte valoroasă a moştenirii noastre iudaice, componentă a patrimoniul naţional şi universal.

*

ceremonia oficială de reinaugurare va avea loc ȋn data de 1 Noiembrie, 2010.

 

Exprimăm sincere mulţumiri şi înalta apreciere Comisiei SUA pentru Prezervarea Moştenirii Americii peste Hotare, în special Onorabilului Lawrence (Larry) Steinberg, care a contribuit personal cu suma de 35 mii USD, pentru acest grant generos,

 

 

Dr.  AUREL  VAINER

 

 Preşedinte FCER