14 octombrie 2010 - Comunicat de presa - Comemorarea Zilei Holocaustului in Romania

 

 

COMUNICAT DE PRESA

COMEMORAREA ZILEI HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA

 

Ziua de Comemorare a  Holocaustului în România, din acest an, a început la Dorohoi – 7 octombrie a.c. - locul unde s-a săvârşit, în urmă cu 70 de ani, primul pogrom antievreiesc din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Au participat : un grup al originarilor din România trăitori în Israel, membri ai organizaţiei Histadrut Olei Romania (HOR), lideri laici şi religioşi ai Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (FCER), Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului (AERVH) , Asociaţia Culturală de Prietenie România – Israel (ACPRI), preşedinţi de comunităţi din ţară, inclusiv – Bucureşti. Salutară a fost implicarea autorităţilor locale: preşedintele Consiliului Judeţean din Botoşani, primarul Municipiului Dorohoi ş.a. Un rol important în bunul mers al desfăşurării programului a revenit organizatorilor din partea F.C.E.R. şi  preşedintelui Comunităţii Evreilor din Dorohoi. Ceremonii comemorative s-au derulat în faţa sinagogii şi la Memorialul Victimelor Holocaustului de la cimitirul evreiesc din oraş. Au fost rostite cuvântări, s-au aprins lumânări şi s-au depus coroane de flori la Memorial. Drumul de la sinagogă la cimitir a fost parcurs pe jos. A fost Marşul Vieţii – supremaţia vieţii în faţa morţii, formă de perpetuare a amintirii celor ucişi numai pentru că s-au născut evrei. A urmat un program artistic la Teatrul din Dorohoi, interpretat de un ansamblu şcolar local şi de formaţia de muzică klezmer din Botoşani; decernarea, din partea F.C.E.R., a Medaliei de Onoare „Prieten al comunităţii evreilor din România” acordată unor autorităţi locale şi lideri HOR; un colocviu pe tema pogromului din Dorohoi, susţinut de cercetători de la Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România (CSIER) al F.C.E.R. şi de la Institutul Naţional de Studiere a Holocaustului în România „Elie Wiesel”(INSHR – EW).  Transmisia în direct a evenimentului s-a făcut pe internet.

La 11 octombrie a.c., a avut loc ceremonia depunerii de coroane la Memorialul victimelor Holocaustului din Capitală. Serviciul religios a fost oficiat de Prim Rabinul Şlomo Sorin Rosen şi Ghidu Bruchmaier. Au participat preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, E.S. Dan Ben Eliezer, ambasadorul Statului Israel în România, preşedintele Partidei Romilor, Nicolae Păun. Au rostit alocuţiuni preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, şi preşedintele Comunităţii Evreilor din Bucureşti, domnul Erwin Şimşensohn.  Au fost depuse coroane din partea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Comunitatea Evreilor din Bucureşti., Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului, B’nai B’rith - România. Centrul Comunitar Evreiesc din Bucureşti, INSHR – EW a organizat, în colaborare cu CSIER, sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice dedicată Zilei Holocaustului în România. Au participat : Ambasadorul Statului Israel în România, preşedintele F.C.E.R., grupul de membri ai HOR sus-menţionat, lideri A.E.R.V.H. şi A.C.P.R.I.  Transmisia evenimentului s-a făcut pe internet.

            În aceeaşi zi, la Senat, s-a adoptat în unanimitate Declaraţia privind comemorarea Zilei Holocaustului.  La invitaţia preşedintelui Senatului, domnul Mircea Geoană, au rostit cuvântări preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, şi preşedintele Partidei Romilor, Nicolae Păun. Tot la 11 octombrie a.c., în Plenul Camerei Deputaţilor, deputatul F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a avut o intervenţie pe tema comemorării Zilei Holocaustului în România. La  12 octombrie a.c., preşedintele României, domnul Traian Băsescu, a primit o delegaţie a conducerii F.C.E.R., din care au făcut parte preşedintele Federaţiei şi membri ai Comitetului Director. Au participat prof. univ. dr. Avinoam Şafran, prof. univ. dr. Carol Iancu, violoncelista Sarah Iancu. A avut loc un interesant schimb de opinii şi s-a făcut referire la excelentele relaţii între România şi Israel. Cu acest prilej, preşedintelui Traian Băsescu i s-a înmânat Medalia „Dr. Alexandru Şafran”. Întrevederea a avut loc într-o atmosferă prietenească, manifestându-se disponibilitatea de sprijin pentru evreii din România.

 La Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română” a avut loc, în 13 octombrie a.c., sub auspiciile F.C.E.R., decernarea Medaliei  „Dr. Alexandru Şafran” 2010, Majestăţii Sale, Regelui Mihai I al României, Excelenţei Sale Livio Hurzeler, ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România, Excelenţei Sale Mark Gitenstein, ambasadorul SUA în România, Excelenţei Sale Monsenior Francisco-Javier Lozano Sebastián, Nunţiul Apostolic în România, preşedintelui Comitetului Internaţional de Cruce Roşie, Jacob Kellenberger, Excelenţei Sale Henri Paul, ambasadorul Republicii Franceze în România, preşedintelui României între anii 1990 – 1996 şi 2000 – 2004, Ion Iliescu, preşedintelui României între anii 1996 – 2000, Emil Constantinescu, primarului general al Capitalei, Sorin Oprescu.    Personalităţile laureate ale Medaliei „Dr. Alexandru Şafran” au rostit alocuţiuni. Premiul „Dr. Alexandru Şafran” 2010 a fost decernat profesorului univ. dr. Carol Iancu, autorul recentului volum apărut la Editura „Hasefer”, „Alexandru Şafran şi Shoah-ul neterminat în România. Culegere de documente (1940 – 1944)”. Cu acest prilej a avut loc şi lansarea lucrării. Au recomandat-o acad. prof. univ. dr. Andrei Marga şi prof. univ. dr. Vasile Morar. A avut o intervenţie acad. prof. univ. dr. Solomon Marcus. Preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer a moderat această activitate. A urmat un program muzical: recitalul violoncelistei Sarah Iancu şi Orchestrei de Cameră „Philarmonia”, sub bagheta lui Nicolae Iliescu.  Transmisia evenimentului s-a făcut pe internet.

PREŞEDINTELE

FEDERAŢIEI COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI

DIN ROMÂNIA,

DR. AUREL VAINER