1 octombrie 2010 - Comunicat de presa - Comemorarea a 70 de ani de la Pogromul antievreiesc - Dorohoi 1940

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România organizează joi, 7 octombrie a.c. , in Municipiul Dorohoi, manifestările  de comemorare  a 70 de ani de la  Pogromul antievreiesc, Dorohoi – 1940.

Manifestarea se înscrie în seria evenimentelor care marchează Ziua Holocaustului în România şi  reprezintă expresia preocupării autorităţilor locale şi centrale  de menţinere a memoriei Holocaustului, angajamentul politic ferm de a conferi un nou accent demersurilor de clarificare a unor episoade întunecate ale trecutului, de reconciliere istorică şi de cinstire a memoriei martirilor evrei din timpul celui de-al doilea război mondial.

Manifestările de comemorare a 70 de ani de la Pogromul antievreiesc de la Dorohoi sunt focalizate asupra dimensiunilor istorice, educaţionale şi culturale.  Principalele momente vor fi :

Ø  ceremonie religioasă şi depuneri de coroane  de flori la Cimitirul evreiesc din Dorohoi, în memoria evreilor ucişi în acest  Pogrom.  Serviciul religios va fi susţinut de Prim Rabin Sorin Şlomo Rosen.

Ø  la Teatrul din municipiul Dorohoi, cu începere de la ora 16.00, va avea loc sesiunea de comunicãri : Începuturile Holocaustului în România - Pogromul antievreiesc de la Dorohoi, 1 iunie 1940, cu participarea unor prestigioşi cercetãtori în domeniul de referinţã, istorici, sociologi, cadre didactice, precum şi un numãr important de specialişti din Israel. 

În cea mai mare parte, subiectele comunicãrilor se înscriu în activitatea de cercetare a  Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului în România – Elie Wiesel (INSHR-EW),  a Centrului de Studierea Istoriei Evreilor din Romania , a Asociaţiei Evreilor din România Victime ale Holocaustului (AEVHR), precum şi a Asociaţiei Evreilor Originari din Romania (HOR).

Ceremoniile dedicate comemorării Pogromului de la Dorohoi vor beneficia de prezenţa mai multor personalităţi marcante ale mediilor academic, politic şi cultural din  ţară şi din străinătate: Dl.Mihai Ţâbuleac, preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, Dl.Zeev Schwartz, preşedintele Comitetului Executiv al Evreilor Originari din România, Dl.Cristian Constantin Roman, Prefectul Judeţului Botoşani, Dr.Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei Comunitãţilor Evreieşti din România, deputat, Dl.Dorin Alexandrescu, primarul Municipiului Dorohoi, Dr.Liviu Beris, preşedintele AEVHR , Dr.Alexandru Florian, directorul INSHR-EW, israelieni originari din Dorohoi, sau cu rãdãcini familiale în  acest oraş moldav, jurnalişti.

Organizatorii vor conferi diplome şi medalii omagiale unor personalități locale, naţionale şi internaţionale , pentru activitatea desfăşuratã în domeniul studierii istoriei, ca semn al respectului pe care  Federaţia Comunităţilor Evreieşti  din România îl poartã tuturor acelora care  înţeleg  şi susţin adevărul istoric , fără de care, orice cetăţean sau naţiune nu poate privi spre viitor.

 

                                              Dr.Aurel Vainer

                                                Președinte al F.C.E.R

                                                   Deputat

                                            

1 Octombrie 2010