2-5 septembrie 2010 - Lumea idișului - Festival al Limbii și Culturii Idiș

Spot radio al Festivalului Lumea Idisului

 

PROGRAM

JOI, 2 SEPTEMBRIE

 

10.30 - Teatrul Evreiesc de Stat

Deschiderea oficială a Festivalului - Conferinţă de presă

 

12.00 - Teatrul Evreiesc de Stat

De la ”Pomul Verde” la Broadway - Colocviu - Moderator: Regizor Harry Eliad

·         Teatrul idiş în România (Regizor Harry Eliad)

·         Muzica evreiască în producţiile teatrale (Ing. Adrian Cuperman) 

·         De ce avem nevoie de un teatru în idiş? (Regizor Andrei Munteanu)

·         De la Iaşi la New York (Regizor Radu Gabrea)

 

16.30 - Cinematograful  “Union”

Şi s-au dus ca vântul…” - povestea Teatrului Baraşeum

Film documentar - Prezintă Regizor Radu Gabrea             

 

19.30 - Teatrul Evreiesc de Stat - Spectacol de teatru

Proştii din Helem - de Moişe Gerşenzon - Teatrul Evreiesc de Stat

 

VINERI, 3 SEPTEMBRIE

 

10.00 - Centrul Comunitar Evreiesc (JCC – Bucuresti)

Ştetl-ul şi lumea sa - Colocviu - Moderator: Regizor Erwin Șimşensohn

·         Cultura Ștetl-ului în România (Prof.Dr. Liviu Rotman) 

·         Bucovina evreiasca (Dr.Emil Rennert – Austria) 

·         Redescoperirea idişland-ului în România (Dr. Simon Geissbühler, Elve?ia) 

·         Hasidism si isihasm: repere, filiatii, legaturi (Dr. Madeea Axinciuc) 

·         Pictura murală a sinagogilor din Moldova (Dr. Măriuca Stanciu)

 

16.30 - Cinematograful  “Union

Itzic Manger

Film documentar - Prezintă Regizor Radu Gabrea

 

19.00 - Sinagoga Mare

Kabalat Șabat

 

 

SÂMBĂTĂ, 4 SEPTEMBRIE 2010

 

10.00 - Centrul Comunitar Evreiesc (JCC – Bucureşti)

Yiddişland - Colocviu - Moderator: Dr. Aurel Vainer

·         Limba idiş - trecut şi prezent – de la mammelushn la arta (Dr. Harry Kuller) 

·         Yiddişland: cultură şi identitate politică în presa idiş de la sfârşitul sec. 19 din România (Dr. Augusta Radosav – Cluj) 

·         Limba idiş – sursă de suport moral în timpul Holocaustului (Dr.Lya Benjamin)

·         Amintiri despre idiş, dintr-un ştetl (Dr. Aurel Vainer)

 

16.00 - Centrul Comunitar Evreiesc (JCC – Bucureşti)

Mammeluşn - Colocviu – Moderator: Dr. Jose Blum

·         Traduceri în limba română din literatura clasică idiş (Dr. Camelia Crăciun) 

·         Pereţ - un mare scriitor în idiş (Ghidu Brukmaier) 

·         De la La Fontaine la Eliezer Șteinberg (scriitor Carol Feldman)

 

19.00 - Teatrul Evreiesc de Stat

Spectacol de teatru

"Alein ist die Neshume rein" - „Singur, sufletul este pur”

Yaakov Bodo & Misha Blecharovitz - Yiddishpiel Theater - Israel

 

21.00 - Green Hours 22 Club Jazz Café

Concert Vienna Klezmer Band (Austria)

 

DUMINICĂ, 5 SEPTEMBRIE 2010

"ZIUA EUROPEANĂ A CULTURII IUDAICE"

 

11.00 - Muzeul Ţăranului Român

·         Concert Hakeshet Klezmer Band (România)

·         Spectacol de dansuri evreieşti-Ansamblul ”Hora” (Romania)

·         Concert Mames Babegenush (Danemarca)

 

17.30 - Muzeul Ţăranului Român

·         Concert Mazel Tov Klezmer Band (România)

·         Concert Preβburger Klezmer Band (Slovacia)

 

20.30 - Centrul Comunitar Evreiesc (JCC – Bucureşti)

Spectacol de teatru

Yiddish Experience - Maia Morgenstern & Radu Captari