12 iulie 2010 - Scrisoare de raspuns a Presedintelui HOR pe Israel, dl. Zeev Schwartz la invitatia de a participa la Congresul al II-lea al F.C.E.R.

descarca scrisoarea