3 iunie 2010 - Comunicat Oficial

Organizaţiile evreieşti din România sunt profund marcate de acţiunile antiisraeliene întreprinse recent, sub pretextul aducerii de ajutoare pentru populaţia din Fâşia Gaza.

            Aceste acţiuni au fost finanţate si organizate de mişcări teroriste extremiste, în scopul de a determina reacţii de împotrivire a forţelor de apărare ale Statului Israel. S-a creat, astfel, un precedent periculos.

            Organizatorii au mizat pe o lovitură de imagine, pe manipularea opiniei publice internaţionale, urmărind transformarea agresorilor terorişti în victime.

            Reacţia directă si rapidă a Statului Israel a constituit un act de legitimă apărare în acord deplin cu drepturile oricărui stat suveran, fără discriminare.

            Faţă de situaţia creată, Organizaţiile evreieşti din România exprimă solidaritatea lor cu poporul israelian, cu Statul Israel, avanpost al democraţiei în această regiune.

Alături de poporul Israelului și de toți oamenii de bine din lume, deplângem pierderile de vieți omenești. Poporul evreu crede profund in sfințenia vieții fiecărui om. În același timp, crede in dreptul suveran al Israelului, cât și al fiecărei țări la protejarea vieții propriilor cetățeni

            Considerăm, de asemenea, că este necesară depunerea, în continuare, de eforturi susţinute pentru reglementarea, în spiritul legislaţiei internaţionale, a problemelor complexe din Orientul Mijlociu, cu respectarea dreptului cetăţenilor israelieni la o viaţă normală şi în deplină securitate.

 

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA          FORUMUL B’NAI B’RITH ROMÂNIA                                                                                                                        

ASOCIAŢIA EVREILOR VICTIME ALE HOLOCAUSTULUI DIN ROMÂNIA                            MCA ROMÂNIA                                           

ORGANIZAŢIA SIONISTĂ DIN ROMÂNIA                                                                         FAN ROMÂNIA