31 mai 2010 Comunicat de Presa privind restaurarea monumentelor vandalizate in Cimitirul Evreiesc din Soseaua Giurgiului 162

Bucuresti, 31 mai, 2010                                    

COMUNICAT DE PRESA

A ÎNCEPUT RESTAURAREA MONUMENTELOR VANDALIZATE

ÎN CIMITIRUL EVREIESC DIN ŞOSEAUA GIURGIULUI 162

 

prin contribuţia generoasă a:

U.S. Commission for the Preservation of America’s Heritage Abroad

 

A inceput restaurarea monumentelor funerare din Cimitirul Evreiesc din Şoseaua Giurgiului 162, cel mai mare cimitir evreiesc din Bucureşti. Monumentele şi mormintele au fot profanate si vandalizate, in luna octombrie 2008. de sfânta sărbatoare "Simchat Torah"

Proiectul de Restaurare, coordonat de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România(FCER), este sprijinit  de US Commission for the Preservation of America’s Heritage Abroad. Agenţia Guvernamentala SUA (“Comisia SUA pentru păstrarea moştenirii Americii peste hotare”), a donat  46 mii de dolari, din costul lucrărilor, estimat la 53 de mii de dolari, iar FCER va contribui cu restul de fonduri.

Lucrările de restaurarare au inceput în luna aprilie şi se aşteaptă a fi finalizate în luna august.

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România exprimă cele mai sincere mulţumiri şi înalta apreciere  Comisiei SUA pentru păstrarea moştenirii Americii peste hotare (US Commission for the Preservation of America’s Heritage Abroad)- şi donatorilor, în special Membrului Comisiei, Onorabilului Larry Steinberg, care a donat 35 mii de dolari- pentru acest generos grant.

Noi, Evreii din România, suntem convinşi că  proiectul semnifică impotrivirea faţă de intoleranţă, fiind totodată un gest de solidaritate umană, de promovare a înţelegerii, a toleranţei şi a respectului faţă de valoroasa moştenire iudaică,  parte din patrimoniul naţional românesc şi din patrimoniul  universal.

Dr.  AUREL  VAINER

Preşedinte FCER