11 aprilie 2010 - Scrisoare de felicitare adresata Presedintelui Academiei Romane, Academicianul Ionel Haiduc

 

Academia Română

Domnului Preşedinte, Academician Ionel Haiduc

Stimate Domnule Preşedinte,

Am aflat cu bucurie vestea realegerii dvs. în cea mai înaltă funcţie de conducere a Academiei Române, de Preşedinte, pentru o nouă perioadă de 4 ani.

Cu acest prilej fericit, vă adresez Domnule Preşedinte Ionel Haiduc, în nume personal şi din partea Conducerii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, felicitări călduroase, însoţite de gânduri sincere de bine şi de urări, de noi succese în activitatea dvs. de înaltă răspundere pentru lumea ştiinţifică şi societatea românească.

Din nou, Stimate Domnule Preşedinte Ionel Haiduc, vă asigur de întreaga noastră disponibilitate pentru a dezvolta, în continuare, bunele relaţii de dialog constructiv, spre binele reciproc.

Primiţi, vă rog, expresia sentimentelor noastre de aleasă stimă şi consideraţie.

Preşedinte,

Dr. Aurel Vainer – Deputat