11 aprilie 2010 - Scrisoare adresata Ambasadorului Poloniei in Romania, Excelenta Sa Dl. Wojciech Zajaczkowski

Ambasada Poloniei în România

Excelenţei Sale Domnului Ambasador Wojciech ZAJĄCZKOWSKI

Excelenţă

Vestea atât de tristă difuzată larg în media românească şi internaţională privind gravul accident aerian petrecut în dimineaţa zilei de 10 aprilie 2010, în timpul deplasării delegaţiei “la vârf” a Poloniei la Ceremoniile de comemorare a crimelor regimului stalinist impotriva a zeci de mii de militari polonezi,de la Katyn, a întristat întreaga lume.

În numele Conducerii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, îngăduiţi-mi să exprim cele mai sincere condoleanţe, izvorâte din simţămintele noastre de mâhnire şi durere, pentru încetarea fulgerătoare din viaţă a Preşedintelui Poloniei Lech Kaczynski şi a sotiei sale, împreună cu o însemnată parte a elitei politice, economice şi militare a Poloniei.

Vă asigurăm, Excelenţa Voastră, că membrii Comunităţilor Evreieşti din România împărtăşesc teribila durere şi se solidarizează cu întregul popor polonez în aceste momente atât de dureroase.

Bunele relaţii pe care le întreţinem, de mai mulţi ani, cu Comunitatea Poloneză din Romania, dar si cu cei care reprezinta evreimea de astazi a Poloniei, sporesc dorinţa noastră de solidaritate umană, de înţelegere şi cooperare în viitor.

În mai multe rânduri, am avut şansa să mă întâlnesc cu Polonia de astăzi, la faţa locului, în Varşovia, Cracovia, Gdansk şi mai concret la Krynica, ca vizitator al ţării sau ca participant la manifestări de prestigiu internaţional. În toate ocaziile, am putut constata eforturile depuse de poporul polonez pentru dezvoltarea şi modernizarea ţării sale cu care România are vechi tradiţii de prietenie şi colaborare.

Excelenţă, primiţi vă rog, din nou, sincere condoleanţe şi gândurile noastre bune pentru viitorul Poloniei, stat democratic cu vechi tradiţii, membru important al familei ţărilor şi popoarelor, care compun Uniunea Europeană.

Preşedinte

Dr. Aurel Vainer

Deputat