11 aprilie 2010 Scrisoare adresata Presedintelui Uniunii Polonezilor din Romania, Dl. Ghervazen Longher

Uniunea Polonezilor din România

Domnului Preşedinte Ghervazen Longher

Stimate Domnule Preşedinte şi Coleg Deputat,

Am aflat cu multă mâhnire despre moartea fulgerătoare, în timpul călătoriei cu avionul de la Varşovia la Smolensk, a Preşedintelui Poloniei Lech Kaczynski, a soţiei sale şi a unei însemnate delegaţii din elita politică, economică şi militară a Poloniei.

În nume personal şi al Conducerii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România exprimăm sincere condoleanţe, însoţite de sentimentele noastre de solidaritate umană şi colegială, în aceste momente grele de profundă durere şi suferinţă umană.

Bunele relaţii dintre Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România şi Uniunea Polonezilor din România, pe care le desfăşurăm de mai multă vreme, inclusiv în activitatea noastră parlamentară, ne îndeamnă să vă spunem, direct şi sincer, că puteţi conta pe noi cei de la Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, din Bucureşti şi din întreaga ţară.

Ne exprimăm convingerea că poporul polonez va găsi resursele şi mijloacele necesare pentru a putea depăşi implicaţiile imense ale încetării din viaţă a Preşedintelui Lech Kaczynski şi a colegilor săi.

Dumnezeu să îi ocrotească !

Fie-le ţărâna uşoară.

Cu sinceritate şi sentimente de solidaritate

Dr. Aurel Vainer

Preşedinte - Deputat