31 martie 2010 - Scrisoarea de raspuns a Ambasadorului Federatiei Ruse la Bucuresti - A. Churilin

PREŞEDINTELUI FEDERAȚIEI COMUNITĂȚILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA

DOMNULUI AUREL VAINER

Stimate Domnule Vainer,

Doresc să vă mulţumesc pentru condoleanţe şi solidaritatea cu poporul rus îndurerat în urma atentatelor înfiorătoare de terorism care au avut loc la Moscova în ziua de 29 martie 2010. De asemenea îmi exprim recunoştinţa pentru invitaţia amabilă de a participa la sărbătorirea Pesah-ului evreiesc.

Sper sincer în menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor călduroase, stabilite între Ambasadă şi Comunitatea evreiască din România.

Cu cele mai bune urări,

A. CHURILIN