8 aprilie 2010 - Târgovişte - România - Israel : Relaţii, Confluenţe şi Perspective

 

COMUNICAT DE PRESĂ

România - Israel : Relaţii, Confluențe, Perspective

Eveniment dedicat Zilei Naţionale a Statului Israel

Joi, 8 aprilie a.c., are loc la Târgovişte , evenimentul România – Israel: Relaţii, Confluenţe si Perspective, organizat de Federaţia Comunitǎților Evreieşti din România împreună cu Universitatea „Valahia” din Târgovişte , in colaborare cu Asociaţia Culturală de Prietenie România - Israel.

Proiectul comun, menit să promoveze bunele relaţii diplomatice, neântrerupte intre cele două state, prietenia și colaborarea dintre România si Israel, se înscrie in seria de manifestări ce marchează 62 de ani de la Constituirea Statului Israel. La 14 mai 1948 (5 Iyar 5708),  s-a incheiat retragerea britanicilor, iar poporul evreu a declarat constituirea Statului Israel pe teritoriul alocat de către O.N.U.

Evenimentul se va desfăşura astfel :

ora 10.00, Sinagoga din Târgovişte, strada Poet Grigore Alexandrescu nr.48 – Sesiune de deschidere, unde vor susţine scurte alocuţiuni: Prof.Univ.Dr. Ion Cucui, Rectorul Universităţii “Valahia” din Târgovişte; Dr.Aurel Vainer , Preşedintele Federaţiei Comunitǎților Evreieşti din România, Deputat; E.S. Dl. Oren David – Ambasadorul Statului Israel, Dr. Mariana Stoica, Ambasador, Preşedintele Asociaţiei Culturale de Prietenie România – Israel, oficialităţi din partea Administraţiei Publice Locale. Va avea loc vernisajul expoziţiei de fotografii “Israel, azi” și vor fi prezentate in premieră, obiecte de cult iudaic. Deasemenea, invitaţii vor putea degusta din mâncăruri tradiţionale evreieşti.

Ora 11.30-14.00 – Sesiune de Comunicări – Centrul Internaţional de Conferinţe al Universitǎtii “Valahia “ :

· Prof. Univ. Dr. Ionel Calafeteanu - Diplomaţia românească si  războiul de 6 zile

· Ambasador Mariana Stoica - Israel 1967

· Ambasador Radu HomescuRomânia - Israel, relaţii cultural - ştiinţifice

· Dr. Lya Benjamin - Viaţa evreiascǎ din Palestina, in presa din România, 1881-1920

· Prof. Univ. Dr. Ion Stanciu - Importanța studierii istoriei evreilor din România

· Dr. Felicia Waldman - Invǎțǎmǎntul superior românesc - punte de colaborare România-Israel

· Dr. Liviu Beris - Israelul si noul antisemitism

· Drd. Magdalena Ionescu - Emigrarea evreilor din România, in contextul constituirii Statului Israel

Moderator : Dr.Aurel Vainer - Preşedinte F.C.E.R., Deputat

De asemenea, Sesiunea de Comunicări va fi transmisă in direct, pe Internet, si va putea fi vizualizată aici

Proiectul are menirea de a promova înţelegerea, valorile comune , respectul și bunele relaţii dintre cele două țări.

Pentru informaţii suplimentare :

T: 021.315.50.90

T: 0245.211.809

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.