4-5 octombrie 2022 - Erev Iom Kipur și Iom Kipur la Templul Coral din București