Vizita delegației parlamentare române la B'nai B'rith

CEO Dan Mariaschin s-a întâlnit cu o delegație a Parlamentului României condusă de deputatul Silviu Vexler. Problemele discutate au cuprins relațiile româno-evreiești, precum și relațiile bilaterale româno-americane și româno-israeliene.