ACTUALITATE F.C.E.R.

Congresul IV al F.C.E.R.

Informații privind organizarea Congresului IV al F.C.E.R.

Program-calendar de pregătire, organizare și derulare a Congresului al IV-lea al F.C.E.R.-C.M. (click aici pentru deschidere) Regulament de organizare și desfășurare a Congresului al IV-lea al Federației Comunităților Evreiești din România...

Cancelaria Rabinica

Alegerile pentru mandatul de Deputat în Parlamentul României

Anunț privind desemnarea mandatarului financiar coordonator

Federația Comunităților Evreiești din România a desemnat pentru alegerile parlamentare din 2020, în calitate de mandatar financiar coordonator, pe dl. Țugui Florea, expert  contabil și pe dl. Singer Mircea Dan...

Realitatea Evreiască

ACTUALITATE COMUNITATI