1 noiembrie 2010 - Discursul presedintelui FCER, dr. Aurel Vainer cu ocazia Ceremoniei de Reinaugurare a Monumentelor vandalizate de la Cimitirul Evreiesc din Sos. Giurgiului nr.162, Bucuresti