CV-urile candidaților la Congresul IV-al F.C.E.R.

 

Conform art. 50 din Statutul FCER-CM „Organul de control financiar al Federaţiei este Comisia de cenzori, formată din 3 membri titulari (un preşedinte şi 2 membri) şi doi membri supleanţi. Membrii Comisiei de cenzori sunt aleşi de Congresul Federaţiei, odată la 4 ani, cu respectarea prevederilor legii. Cel puţin 2 dintre membrii (un titular şi un supleant) trebuie să fie contabili autorizaţi sau experţi contabili. Preşedintele Comisiei de cenzori este ales de membrii acesteia.”

Întrucât, pe de o parte, și-au depus candidatura doar 3 persoane din 5, și, pe de cealaltă parte, doar unul din candidați îndeplinește cerințele legale (contabil autorizat sau expert contabil), comisia de cenzori nu poate funcționa statutar. Drept urmare, nu se vor organiza alegeri pentru comisia de cenzori, și se va aplica art. 51. (2) din Statut: „În cazul în care Comisia de cenzori nu îşi poate îndeplini atribuţiile ce îi revin, se poate apela la un audit extern”

 

Candidați pentru funcția de Președinte  
Roth Paul Robert click pentru vizualizare CV
  click pentru vizualizare Program
Silviu Vexler click pentru vizualizare CV
  click pentru vizualizare Program
   
Candidați pentru funcția de Vicepreședinte  
Bănescu Ovidiu click pentru vizualizare CV
Adler Serena click pentru vizualizare CV
   
Candidați pentru funcția de Secretar General  
Horn Silvian Mario Luis click pentru vizualizare CV
Kupferberg Eduard click pentru vizualizare CV
   
Candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Conducere Președinți de comunități
Vladcovschi Benjamin Ides click pentru vizualizare CV
Aizic Iancu click pentru vizualizare CV
Bloch Eric Ivan click pentru vizualizare CV
Dub Vasile click pentru vizualizare CV
Vizental Raoul click pentru vizualizare CV
Koppelmann Teodor Felix Conrad click pentru vizualizare CV
Blumer Sorin click pentru vizualizare CV
Schwartz Robert Ștefan click pentru vizualizare CV
Lieberman David click pentru vizualizare CV
Sabetay Corneliu click pentru vizualizare CV
Friedmann Luciana Carmela click pentru vizualizare CV
Nadler Emanuel click pentru vizualizare CV
Rond Mircea click pentru vizualizare CV
Lăcătușu Liviu click pentru vizualizare CV
Schnabel Ivan click pentru vizualizare CV
Brif Hainrich click pentru vizualizare CV
   
Candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Conducere membri ai comunităților
Sacagiu Radu click pentru vizualizare CV
Iacobescu Jose click pentru vizualizare CV
Pervulescu Ery Daniel click pentru vizualizare CV
Cajal Marin Irina Sanda click pentru vizualizare CV 
Vainer Aurel click pentru vizualizare CV
Bănescu Ovidiu click pentru vizualizare CV 
Grinberg Marcel click pentru vizualizare CV
 Adler Serena click pentru vizualizare CV
Licht Iuliu  click pentru vizualizare CV
Horn Silvian Mario Luis  click pentru vizualizare CV
Roth Paul Robert  click pentru vizualizare CV
Voicu Alexandru Virgil  click pentru vizualizare CV
Gueron Adrian Iosif  click pentru vizualizare CV
Bejan Mona Daniela  click pentru vizualizare CV
Marcovici Rudy click pentru vizualizare CV
Damian Nicolae Florin click pentru vizualizare CV
Schorr Robert click pentru vizualizare CV
Așman Mirela click pentru vizualizare CV
Ghiță Andrea Julika click pentru vizualizare CV
   
Candidați pentru funcția de membru al Comisiei de Cenzori  
Damian Nicolae Florin click pentru vizualizare CV
Miu Nelly Roxana click pentru vizualizare CV
Țugui Florea click pentru vizualizare CV
   
Candidați pentru funcția de Președinte al Comisiei de Etică  
Cajal Marin Irina Sanda click pentru vizualizare CV
Damian Nicolae Florin click pentru vizualizare CV
Voicu Alexandru Virgil  click pentru vizualizare CV