Informații privind organizarea Congresului IV al F.C.E.R.

Program-calendar de pregătire, organizare și derulare a Congresului al IV-lea al F.C.E.R.-C.M. (click aici pentru deschidere)

Regulament de organizare și desfășurare a Congresului al IV-lea al Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic (click aici pentru deschidere)