Informații privind alegerea candidaților la Congresul al IV-lea al F.C.E.R.-C.M.