Lista candidaților înscriși pentru alegerea delegaților C.E.B. la Congresul a IV-lea al F.C.E.R-C.M.