Regulamentul Alegeri delegați C.E.B. la Congresul IV al F.C.E.R. - C.M. și Cererea de înscriere candidați

Descarcă Regulamentul (click aici)

Descarcă Cererea de înscriere (click aici)