Alegerea delegatilor la Congresul al III-lea al F.C.E.R. - C.M. ai Comunitatii Evreilor din Bucuresti

Descarca documentele in format PDF

Proces Verbal din 08.04.2016

Regulament de funcționare a comisiei pentru alegerea delegaților la Congresul al III-lea al FCER-CM ai C.E.B.

Regulament de Alegeri