Comunitatea evreilor Deva

Comunitatea Evreilor Deva a fost infiinţată în anul 1851.Clădirea administrativă şi Sinagoga sunt situate înca de la înfiinţarea comunităţii în centrul vechi al oraşului pe Bulevardul Iuliu Maniu nr.9.În prezent  comunitatea este condusă de către domnul Max Alexandru, numără 64 de membri şi are arondate obştile de la Petroşani, cu 42 de membri, condusă de domnul Rosenfeld Marius şi obstea de la Hunedoara cu 17 membri, condusă de domnul Muszkal Anton.Comunitatea Evreilor din Deva are activităţi curente de administrare a patrimoniului şi de ajutor al membrilor care beneficiază de asistenţă din partea F.C.E.R.. În afara acestor activităţi, Comunitatea Evreilor din Deva, asigură condiţiile de desfăşurare a vieţii religioase, rugăciunea de Shabat şi întâlniri ale membrilor comunităţii cu ocazia tuturor sărbatorilor : Pesah, Shavuot, Rosh Hashana, Yom Kipur, Sucot, Hanuka şi Purim. Serviciul religios este asigurat de către domnii Max Alexandru şi Geltner David.

Image