Calendarul pentru alegerile organelor de conducere ale C.E.B. - sesiunea mai 2019 -