Sinagoga Neologă din Arad la 180 de ani

Ultimele zile din aprilie ale anului 2014 vor rămâne întipărite nu numai în memoria membrilor comunităţii evreilor din Arad, ci şi a altor prieteni ai lor, din ţară şi din străinătate, evrei şi neevrei deopotrivă. Cu toţii au răspuns cu bucurie invitaţiei de a participa la un eveniment care marchează, prin semnificaţia lui, un moment important din istoria oraşului. Cei 180 de ani de existenţă a Sinagogii Neologe ilustrează că, în pofida vicisitudinilor prin care au trecut evreii şi aici ca şi în alte părţi, strădaniile lor nu au fost zadarnice, ei fiind recunoscuţi ca o parte componentă a populaţiei multietnice a oraşului, un motor al dezvoltării Aradului în toate domeniile. Există un “spirit al Aradului”, manifestat prin numeroase acţiuni comune ale evreilor cu românii şi cu etniile trăitoare aici, precum şi o prietenie şi colaborare pe linie religioasă cu celelalte culte.

Pagini din istoria Aradului

La 29 aprilie, sala de mese a Restaurantului Ritual a găzduit două momente frumoase şi interesante. După ce preşedintele comunităţii, ing. Ionel Schlesinger a subliniat în câteva cuvinte importanţa aniversării pentru comunitatea evreilor, istoricul Dan Demşea a prezentat expunerea “Contribuţia populaţiei evreieşti la dezvoltarea multilaterală a Aradului”. Evreii care s-au stabilit la Arad începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea, a arătat el, au devenit forţa motrice a modernizării oraşului, au stimulat spiritul anterprenorial, concurenţa în sensul bun a cuvântului, au dezvoltat industria, meseriile comerţul, agricultura modernă, au introdus noi forme financiare, iar după obţinerea emancipării depline în 1867, au înfiinţat Camera de Comerţ iar, mai târziu bursa de mărfuri, dar au fost şi arhitecţi, sculptori, librari, au înfiinţat teatrul, au dezvoltat presa, au ridicat edificii impunătoare. Cine se plimbă astăzi pe străzile Aradului întâlneşte peste tot urmele şi amintirile acestei istorii.

Un moment emoţionant al primei zile a manifestărilor a fost omagiul adus perechii Eeva Elisheva şi Adalbert Huber-Huber, mari prieteni ai comunităţii evreilor arădeni şi a altor comunităţi din ţară, din Europa de Est sau fosta URSS. Organizaţia lor umanitară “Ajutor şi speranţă” a strâns donaţii pentru evreii nevoiaşi, apropiindu-se de ei şi sufleteşte, în aşa măsură încât Eeva, de religie protestantă, s-a convertit la iudaism. Moartea lor tragică a intervenit în timp ce aduceau ajutoare în România…Soţii Huber au ţinut de asemenea, să facă cunoscute în Occident istoria şi cultura evreilor din ţara noastră, necesitatea de a le menţine chiar şi în condiţiile diminuării an de an a numărului lor.

Documentarul realizat de cei doi: “Ele, sinagogile trebuie să rămână”, prezentat după cuvintele de omagiu rostite de d-na Noemi Reckerth au avut menirea să servească acestui scop. La acest eveniment au fost de faţă şi copiii familiei Huber şi 10 membri ai fundaţiei care are sediul la Viena.

 

Sinagoga a cântat într-un glas

Sinagoga Neologă s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru toţi cei care au dorit să participe la cea de a doua zi a manifestărilor omagiale. Lăcaşul de cult s-a prezentat în toată splendoarea sa originală, fără să se vadă că are venerabila vârstă de 180 de ani. Au ţinut să participe la eveniment E.S. David Ben Eliezer, ambasadorul Statului Israel, E..S. Raymundo Santos Rocha Magno, ambasadorul Braziliei la Bucuresti, rabinul Avraham Ehrenfeld, IPS Timotei, arhiepiscopul Aradului, dr. Aurel Vainer, deputat, preşedintele FCER, Cosmin Pribac, prefectul de Arad, Nicolae Petru Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, prof. George Lengmann din Brazilia, reprezentanţi ai tuturor cultelor, personalităţi ale vieţii culturale arădene, preşedinţii comunităţilor din Braşov şi din Lugoj, membri ai comunităţii evreilor din Arad şi alţi prieteni ai comunităţii, invitaţi din Israel, reprezentanţi ai mass-media locale şi centrale. Invitaţii speciali ai ceremoniilor au fost Shmuel Barzilai, prim-cantorul Sinagogii Mari din Viena şi corul Comunităţii Evreilor din Timişoara.

 

Ceremoniile au fost deschise de ing. Ionel Schlesinger care a subliniat importanţa evenimentului şi semnificaţia Sinagogii în viaţa evreilor. El l-a invitat pe rabinul Ehrenfeld să binecuvânteze adunarea şi apoi a dat cuvântul E.S. Dan Ben Eliezer. Ambasadorul Israelului şi-a exprimat satisfacţia că poate participa la eveniment, a subliniat de asemenea importanţa sinagogii în viaţa comunităţii evreilor. Sinagoga Neologă, a spus el, este simbolul continuităţii existenţei evreilor în această parte de ţară, în pofida provocărilor şi încercărilor prin care a trebuit să treacă. În cuvântul său, dr. Aurel Vainer, preşedintele FCER, a salutat iniţiativa preşedintelui Schlesinger de a sărbători aniversarea Sinagogii Neologe care nu este singura în cadrul Federaţiei, aici înscriindu-se şi cele de la Iaşi şi Galaţi. Preşedintele Federaţiei a vorbit apoi despre programul de comemorare a 70 de ani de la deportarea evreilor din Transilvania de nord care va fi organizat în 12 localităţi şi i-a invitat pe cei prezenţi să participe la această comemorare.

În continuare, ing. Ionel Schlesinger a prezentat pe scurt istoria Sinagogii Neologe, dificultăţile prin care a trecut comunitatea evreiască în ridicarea acestui edificiu, întâmpinată cu ostilitate de cetăţenii oraşului şi a subliniat meritul rabinului Aron Chorin în realizarea acestui proiect. În acest context a fost prezentată de către prof. Péter Puskel expunerea “Aron Chorin, rabinul reformator” Vorbitorul a descris personalitatea lui Chorin care a condus comunitatea din Arad peste 40 de ani, ideile sale novatoare, de modernizare a ritualului, încercările de a le adapta la cerinţele timpului, acţiunile duşmănoase iniţiate împotriva lui din cauza acestor idei care l-au obligat până la urmă pe rabin să renunţe la ele. Din păcate, a spus prof. Puskel, ideile lui nu au avut un ecou profund în rândul evreimii din Europa centrală şi de est.

Luând din nou cuvântul, ing. Ionel Schlesinger a vorbit pe scurt despre situaţia comunităţii evreior din Arad astăzi, a subliniat loialitatea evreilor faţă de ţara în care trăiesc şi faţă de Israel, neexistând nici un fel de contradicţie între cele două concepte. El a arătat necesitatea de a exista o informare corectă despre Israel şi a dat cuvântul ambasadorului Statului Israel. În cadrul unei prelegeri mai largi, acesta a vorbit, pe de o parte despre cauzele eşuării negocierilor de pace israeliano-palestiniene, din cauza atitudinii Autorităţii Palestiniene care nu vrea să recunoască faptul că Israelul este un stat evreu, pe de altă parte, despre Israel ca una dintre primele ţări ale lumii în domeniul inovaţiilor şi invenţiilor, fapt determinat de necesităţile economice şi strategice ale ţării.

 

“Cireaşa de pe tort”: concertul prim cantorului comunității evreilor din Viena, Smuel Barzilai.

Este foarte greu de redat în cuvinte această ultimă parte a evenimentului aniversar. Timp de o oră în sinagogă au răsunat toate cunoscutele melodii israeliene, idiş, muzică profană şi religioasă. Ele au fost interpretate de excepţionalul solist Shmuel Barzilai, cu vocea lui profundă care a umplut sinagoga, alături de corul Comunităţii evreilor din Timişoara. Dar li s-au alăturat şi alţi solişti. Adevărat “showman”, cantorul i-a invitat să cânte., pe Ionel Schlesinger, Dan Ben Eliezer, Tiberiu Roth, preşedintele comunităţii din Braşov, rabinul Avraham Ehrenfeld. A cântat întreaga sală, inclusiv înaltele feţe bisericeşti care nu erau străine de muzica israeliană şi au însoţit melodiile cu bătăi din palme. Dar artiştii amatori de pe scenă nu numai că au cântat dar au şi dansat, au încins o horă, invitând şi spectatorii… A fost o voie bună, o veselie generală, potrivită acestei aniversări., adevăratul spirit al sinagogii unde oamenii se duc nu numai să-şi împărtăşească necazurile ci şi bucuriile.

Eva Galambos