ACTUALITATE F.C.E.R.

Fredi Deac a trecut în eternitate

Conducerea și membrii Federației Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic au aflat cu adâncă durere vestea încetării din viață a lui FREDI DEAC, președinte al Comunității Evreilor din Bistrița. Decesul său...

Vizita delegației parlamentare române la B'nai B'rith

CEO Dan Mariaschin s-a întâlnit cu o delegație a Parlamentului României condusă de deputatul Silviu Vexler. Problemele discutate au cuprins relațiile româno-evreiești, precum și relațiile bilaterale româno-americane și româno-israeliene.  

EDITURA HASEFER