Cancelaria Rabinica

ARTICOLE PUBLICATE

ACTUALITATE COMUNITATI

2 iulie 2017 - Adunarea Generala a membrilor Comunitatii Evreilor Bucuresti

Calendarul pentru organizarea Adunarii Generale a membrilor Comunitatii Evreilor din Bucuresti Invitatie la Adunarea Generala din 2 iulie 2017 Sinteza Raportului de activitate al Comitetului de Conducere al Comunitatii Evreilor din Bucuresti

Centrele de Instruire si Recreere

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA, Str. Sf. Vineri nr. 9-11 sector 3, Bucuresti,

Tel. 021-315.50.90FAX : 021-313.10.28 (Cabinetul Presedintelui F.C.E.R.)