ACTUALITATE F.C.E.R.

Fredi Deac a trecut în eternitate

Conducerea și membrii Federației Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic au aflat cu adâncă durere vestea încetării din viață a lui FREDI DEAC, președinte al Comunității Evreilor din Bistrița. Decesul său...

Vizita delegației parlamentare române la B'nai B'rith

CEO Dan Mariaschin s-a întâlnit cu o delegație a Parlamentului României condusă de deputatul Silviu Vexler. Problemele discutate au cuprins relațiile româno-evreiești, precum și relațiile bilaterale româno-americane și româno-israeliene.  

EDITURA HASEFER

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA, Str. Sf. Vineri nr. 9-11 sector 3, Bucuresti,

Tel. 021-315.50.90FAX : 021-313.10.28 (Cabinetul Presedintelui F.C.E.R.)