ACTUALITATE F.C.E.R.

Roș Hașana 5781 la Templul Coral

Transmisie live de la Templul Coral începând cu ora 17:40 pe canalul de youtube și pe pagina de facebook a F.C.E.R. 

Congresul IV al F.C.E.R.

Informații privind organizarea Congresului IV al F.C.E.R.

Program-calendar de pregătire, organizare și derulare a Congresului al IV-lea al F.C.E.R.-C.M. (click aici pentru deschidere) Regulament de organizare și desfășurare a Congresului al IV-lea al Federației Comunităților Evreiești din România...

EDITURA HASEFER

Cancelaria Rabinica

Alegerile pentru mandatul de Deputat în Parlamentul României

Comunicat

  COMISIA DE ORGANIZARE A ALEGERILOR PENTRU DESEMNAREA CANDIDAŢILOR FEDERAŢIEI COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA –CULTUL MOZAIC ANUNTĂ CĂ A FOST VALIDAT UNICUL CANDIDAT – VEXLER SILVIU. 

Anunț depunere dosare pentru candidații la alegerile privind mandatul de deputat în Parlamentul României

ANUNŢ ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR FEDERAŢIEI COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA LA ALEGERILE PRIVIND MANDATUL DE DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL ROMANIEI   PRIN PREZENTA VA ADUCEM LA CUNOSTIINŢA URMĂTOARELE: DEPUNEREA DOSARELOR SE VA FACE PERSONAL SAU PRIN POŞTĂ...

Înscrierea candidaților pentru mandatul de Deputat în Parlamentul României

    Adresa către comunități - click aici Anunț privind înscrierea candidaților - click aici Actele necesare pentru înscrierea candidaților - click aici Adeverința de apartenență la comunitatea evreilor - click aici Cererea de înscriere a...

Regulamentul pentru desemnarea candidatului/candidaților F.C.E.R.-C.M. pentru mandatul de Deputat în Parlamentul României

Stimați membri ai Comunităților Evreiești din România Avem onoarea să vă aducem la cunoștință Regulamentul privind desemnarea candidatului/candidaților Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic (FCER-CM) pentru mandatul de Deputat...

ARTICOLE PUBLICATE

ANUNTURI

ACTUALITATE COMUNITATI

Centrele de Instruire si Recreere

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA, Str. Sf. Vineri nr. 9-11 sector 3, Bucuresti,

Tel. 021-315.50.90FAX : 021-313.10.28 (Cabinetul Presedintelui F.C.E.R.)