ACTUALITATE F.C.E.R.

Comunicat de presă - 11-15 august 2019, Evenimente la Institutul Cultural din Tel Aviv

   Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic ( FCER – CM) şi Fundația Filderman, in parteneriat cu Departamentul pentru Relații Interetnice si Institutul Cultural Român din Tel Aviv...

Fredi Deac a trecut în eternitate

Conducerea și membrii Federației Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic au aflat cu adâncă durere vestea încetării din viață a lui FREDI DEAC, președinte al Comunității Evreilor din Bistrița. Decesul său...

Vizita delegației parlamentare române la B'nai B'rith

CEO Dan Mariaschin s-a întâlnit cu o delegație a Parlamentului României condusă de deputatul Silviu Vexler. Problemele discutate au cuprins relațiile româno-evreiești, precum și relațiile bilaterale româno-americane și româno-israeliene.  

EDITURA HASEFER

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA, Str. Sf. Vineri nr. 9-11 sector 3, Bucuresti,

Tel. 021-315.50.90FAX : 021-313.10.28 (Cabinetul Presedintelui F.C.E.R.)